Miljö

ProVia Entreprenad AB

Fjärrviksvägen 15 653 50 Karlstad

MILJÖ

 

 

Vår MILJÖPOLICY innebär att:

 

  • Vår miljöpåverkan finns främst genom utförandet av våra tjänster, då vi dagligen kör mycket på vägarna för att transportera oss själva och våra arbetsfordon till våra arbetsställen runt om på de Värmländska vägarna.

 

  • Vi tar ansvar för detta genom att ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi försöker varje år byta ut något äldre fordon mot nyare modell, köra dubbfritt och ha-oljefria däck, minska tomgångskörning och alltid återvinna allt gammalt material som blir kvar vid våra arbeten.

 

  • Vår personal har goda miljökunskaper och vi jobbar för att kontinuerligt höja kompetens och miljömedvetenhet för en hållbar framtid.

 

  • Vi följer alltid den aktuella miljölagstiftningen som finns för vår verksamhet.