Våra Tjänster

KANTSTOLPS-MONTERING

 

Vår specialutrustade lastbil med prylmaskin är perfekt för montering av kantstolpar och räckesstolp.

KRANBILAR

 

 

Vi utför även transporter med både tung och lätt lastbil. Lastbilarna är utrustade med kranar som har en räckvidd på ca 15 m.

Dessutom har vi ett maskinsläp med ramp. Lämpligt för transport av t.ex. grävmaskiner och skogsmaskiner. Släpet lastar 23 ton.

VÄGRÄCKES-MONTERING

 

Vi utför nymontering och reparation av permanenta vägräcken typ W-profil, Kohlswa och Birsta S samt vajerräcken, men även broräcken och andra typer av räcken och rörbågar. Företaget är medlem i Svenska Väg- och Broräckesföreningen och vi har auktoriserade montörer med utbildning på de räcken vi monterar.

SKYLTMONTERING

 

 

Vi åtar oss montering av vägmärken vid t.ex. nybyggnation av vägar, eller vid parkeringsplatser och liknande som behöver uppdateras med nya skyltar.

 

TA-PLANER

 

 

Vänd er till oss om ni behöver hjälp med fram-tagande av trafikanord-ningsplaner.

Vi åtar oss hela jobbet: upprättar TA-plan, ordnar med godkännande hos myndighet (Trafikverket eller kommunen), uthyrning av material, utkörning/ utplacering, tillsyn, jourtjänst och service.

Vi tillverkar även INFO-tavlor med specialtext som ev. behövs vid arbets-området.

TMA-BILAR

 

 

Vid såväl planerade arbeten som akuta insatser kan vi bistå med TMA-bilar och duktiga chaufförer, som har lång erfarenhet inom branschen.

 

VÄGLINJEMÅLNING

 

 

Vi utför linjemålning av t.ex. parkeringsplatser, cykel- och gångvägar mm med färgspruta eller varmmassa. Vill ni ha en hopphage, bokstavsormar eller ”vägar” av olika slag målade på en skolgård, fixar vi även detta.

 

UTHYRNING

 

 

Vi har ett brett sortiment för uthyrning till trafikanordningar: skyltar, barriärer, vägmärkes-vagnar, däckbuffertar, grindar, mobila trafikljus och allt annat som behövs för att trafiksäkra en arbetsplats. Vi jobbar alltid med att sätta säkerheten främst, både för trafikanter och vår personal.

 

ProVia Entreprenad AB

Fjärrviksvägen 15 653 50 Karlstad