Hem


Välkommen till ProVia Entreprenad!


Vi är det lilla företaget med stora kunskaper inom vägentreprenad,

med 20 års erfarenhet i branschen!


Pro Via är latin och betyder För Vägen

-  och där är vi!


Vi monterar räcken och sätter kantstolp men hyr även ut TMA-bilar med chaufför och erbjuder tjänster med kranbil.


Vi sätter alltid säkerheten främst, både för trafikanter och vår personal.


Vi har SVBRF-auktoriserade räckesmontörer och alla anställda har alltid rätt utbildning för uppdragen vi anlitas för.

VÅRA TJÄNSTER

KANTSTOLPSMONTERING

KRANKÖRNING

RÄCKESMONTERING

TMA-BILAR

Vi är medlemmar i

Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser

VI FÖRMEDLAR ÄVEN 

BESTÄLLNING AV LINJEMÅLNING 

Vi jobbar enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt ISO 26000

ProVia Entreprenad AB

Fjärrviksvägen 15  653 50  Karlstad