HållbarhetVi jobbar ständigt för att förbättra oss inom kvalitet och miljö.


Tillsammans med ansvarsfullt.se  har vi fått ett verktyg som hjälper oss att  strukturera vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Ansvarsfullt.se omfattar alla de fyra områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar och är baserade på de internationella kraven inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt ISO 26000.


Under ett flertal år har vi varit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas Standard och har på så sätt skaffat oss ett hållbart miljöledingssystem, som vi fortsätter att jobba efter. Vi har en Miljöpolicy och  rutiner för hur vi ska se till att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.


Vår MILJÖPOLICY innebär att:


  • Vår miljöpåverkan finns främst genom utförandet av  våra tjänster, då vi dagligen kör mycket på vägarna för att transportera oss själva och våra arbetsfordon till våra arbetsställen runt om på de Värmländska vägarna. 


  • Vi tar ansvar för detta genom att ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi försöker varje år byta ut något äldre fordon mot nyare modell, köra dubbfritt och ha-oljefria däck, minska tomgångskörning och alltid återvinna allt gammalt material som blir kvar vid våra arbeten.


  • All  personal har goda miljökunskaper och vi jobbar för att kontinuerligt höja kompetens och miljömedvetenhet för en hållbar framtid.


  • Vi följer alltid den aktuella miljölagstiftningen som finns för vår verksamhet.Vi håller dessutom fortlöpande på med vår interna revison på resterande bitar inom

kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.

ProVia Entreprenad AB

Fjärrviksvägen 15  653 50  Karlstad