Integritet

All behandling av personuppgifter som utförs av ProVia Entreprenad AB sker i enlighet med tillämplig personuppgifts-lagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).Insamling av personuppgifter


ProVia Entreprenad AB samlar in personuppgifter från kunder enbart för att kunna fullfölja det avtal som gjorts vid beställning av de tjänster som vi tillhandahåller. Dessa personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt, beroende på ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter om vi inte är skyldiga enlig lag eller myndighetsbeslut vid utredning av brott eller liknande.Dina rättigheter och rätt att inge klagomål


Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att ProVia Entreprenad AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall ProVia Entreprenad AB via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.Kontaktinformation


Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är ProVia Entreprenad AB. Om du vill komma i kontakt med oss i frågor som gäller personuppgifter, vänligen maila maria@proviaentreprenad.se.
ProVia Entreprenad AB

Fjärrviksvägen 15  653 50  Karlstad